Fredag kl 00-24. Norheimsund Gjestehamn.

Fredag er dagen for ankomst og fortøyning. Dugnadsgjengen byggjer og riggar festivalområdet. Båtane kjem i klyngjer og einskildvis. Ta turen til kaiområdet og få eit fyrste inntrykk av trebåtutstillinga.

Nb! Eigen festivalgjestekai for gjestande båtar som ikkje er med i trebåtutstillinga. Straum og vatn. Prisar som i gjestehamna. Gjestehamna er reservert for trebåtutstillinga denne helga.

Fredag kl 00-24. Norheimsund Gjestehamn.

Fredag er dagen for ankomst og fortøyning. Dugnadsgjengen byggjer og riggar festivalområdet. Båtane kjem i klyngjer og einskildvis. Ta turen til kaiområdet og få eit fyrste inntrykk av trebåtutstillinga.

Nb! Eigen festivalgjestekai for gjestande båtar som ikkje er med i trebåtutstillinga. Straum og vatn. Prisar som i gjestehamna. Gjestehamna er reservert for trebåtutstillinga denne helga.

-

Eigen festivalgjestekai for gjestande båtar som ikkje er med i utstilling.

a
Hamnesjef Arne Jostein Jensen finn ein god kaiplass til alle.