Geirmund

Geirmund

Thursday, 16 November 2017 10:43

Mottak av båtar

Velkomen til Norheimund. Hamnevertane med fylgjebåt tek godt imot dykk ved ankomst Norheimsund.

08 24 eventhours

Thursday, 12 May 2016 13:09

Lars Djupevåg--konferansier

Lars Djupevåg er faglært trebåtbyggjar og tidlegare leiar ved Djupevåg Båtbyggeri AS.
Han er no direktør i TTS Offshore Solutions AS. Med sin breide kunnskap om festivalens tema og lune humor styrer han festivalen frå scena.

Britt Jorunn er har eit vake auga for dei frivillige sin trivnad og syter for at mat er tilgjengeleg til alle døgnets tider. Er også alltid ute etter namn som kan fylla opp ledige vakter.

Hardanger Trebåtfestival vert driven på dugnad. Arrangementet er avhengig av om lag 100 frivillige som bidreg til gjennomføringa av eit godt arrangement.f

Page 3 of 5