Frivillige av alle slag--festivalen er avhengig av 100 frivillige

Hardanger Trebåtfestival vert driven på dugnad. Arrangementet er avhengig av om lag 100 frivillige som bidreg til gjennomføringa av eit godt arrangement.f

Additional Info

  • Events: Hardanger Trebåtfestival