Saturday, 13 February 2016 17:14

Geirmund Storaas--"vaktsjefens assistent på bro"

Written by

Geirmund fjuskar i dei fleste fag, men kan til gjengjeld ingenting skikkeleg. Prøver å ha oversikt. Vert ofte funne i nærleiken av www.trebaat.no og båtfakta.

Additional Info

Last modified on Thursday, 02 March 2017 13:10