Geir Madsen--festivalsjef og senior fartøyvernkonsulent

Festivalsjefen er mannen bak trebåtfestivalen i Norheimsund. I 1999 tok han initiativ til den fyrste festivalen. Når no den 18. festivalen går av stabelen er det den 18. med Madsen som sjef

Geir Madsen er seniorkonsulent ved fartøyvernavdelinga til Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund. Han har vore med heilt frå starten på fartøyvernsenteret og hatt fleire sentrale roller.

Som gjest på festivalen vil du møta han som entusiastisk vertskap med auga for ditt ve og vel anten du er trebåteigar, utstillar på land eller publikum.

Additional Info