Frivillig

Frivillig

 

Vil du hjelpa til på festivalen? 

Send ein e-post til vakt(krøllalfa)trebaat.no med kva  vakter du kan hjelpa med

eller kontakt ein i komiteen

eller ring festivaltelefonen 

9503 4496