Print LADY L
Maker other
Modell Kåre Våge, Finnås
Byggjeår 1932
Båttype Klassisk racer
Eigar Kåre Våge