Print LADEGAARDSØEN - avmeldt
Maker other
Modell Asbjørn Thorvik, Tørvikbygd
Beskrivelse Bygd etter Colin Archer si teikning "Cruiser til København" i 1901, av Djupevåg Båtbyggeri AS i Tørvikbygd,  for Tingstad i Oslo. Seld til Sandefjord før noverande eigarar overtok i 2011. Generelt i god stand.
Byggjeår 1976
Båttype Colin Archer