Print KABIT
Maker other
Modell
Byggjeår 2003
Båttype Vågsnes 33