Print GRANVIN
Maker other
Modell Veteranskipslaget Fjordabåt
Byggjeår 1800
Båttype Skøyte
Eigar Veteranskipslaget Fjordabåt