Print CAJUS
Maker other
Modell Sverre Haavik og Sølvi Løberg, Strandvik
Beskrivelse Bygga i Danmark i 1958 for murermeister Kaj F.Fjording. Fire like båter laga. Teikningar opphaveleg laga for ein amerikansk reidar som skulle ha ein sjalupp til transport av cruisepassasjerar til og frå land.
Byggjeår 1953
Båttype Plattgatter
Eigar Sverre Haavik og Sølvi Løberg