Print STOREGGEN
Maker other
Modell Sunnmøre Museum, Ålesund
Beskrivelse Ei bankskøyte var opprinnelig et seilfartøy med dekk og gaffelrigg bygd for fiske på bankene utenfor Ålesund, fortrinnsvis på Storegga. Den første ble bygd i Skutvika i 1862. Bankskøytene ble bygd i ulike størrelser, og etter hvert ble ulike fartøytyper som slupper, kuttere og skonnerter tatt i bruk i tillegg til skøytene. Men betegnelsen bankskøyte ble beholdt uansett skrogform. De største bankskøytene kunne være bortimot 75 fot med en drektighet på over 70 tonn. De minste var knappe 40 fot og ca 10 netto registertonn. Mannskapstallet varierte fra 16-17 mann på de største til 7-8 mann på de minste. Bankskøyta som er under bygging på Prestebrygga, blir ganske lik bankskøyta ”Anna”. Bankskøyta ”Anna” var bygd på Vestnes i 1888, sannsynligvis av Kristen Salthammer for kjøpmann Hans Fugleberg i Ålesund. Skøyta var rigga som sluppgaleas med en drektighet på 24 netto registertonn. Hun hadde følgende mål: Lengde 57,7' Bredde: 16,8' Dybde: 6,4'. Under fiske hadde ”Anna” 11-12 manns besetning. I 1890-åra ble hun ført av bl.a. Jonas Fuglevik, Iver P. Gamlem og Nicolai Ystenes. ”Anna” ble solgt til Remøya i 1906. Ishavsskute fra 1910, ombygd og innsatt motor i 1911 og nytt navn, ”Sjømøen”. Solgt til Senja i 1917. Forliste som Tromsøskuta ”Drivis” i Kvitsjøen i 1928. Den nybygde bankskøyta skal eies og drives av Stiftinga Sunnmøre Museum som museumsfartøy og formidler av handlingsbåren maritim kunnskap som bl.a. seiling, fisking, navigasjon, stell av skrog, rigg og utstyr. Bankskøyta vil ligge fortøyd ved et av byens eldste sjøhus, nå Fiskerimuseet, ved «Molja» i Ålesund sentrum. Husene langs denne gata, Molovegen, var av de få som ikke ble ødelagt i den katastrofale bybrannen som raserte hele Ålesund sentrum natt til 23. januar 1904. Her vil du fremdeles finne et autentisk trehusmiljø der mange av de gamle håndverkstradisjonene knyttet til maritim virksomhet, var lokalisert.
Byggjeår 2016
Båttype 57' bankskøyte
Owner Geirmund Storaas, geirmund@storaas.as
Eigar Sunnmøre Museum