Print MATHILDE
Maker other
Modell Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund
Beskrivelse Bygd av Ola H. Nerhus på Ølve i 1884. Har segla 100 år i samanhengjande drift som fraktefartøy langs Norskekysten. Farøtyet endra seg i takt med tidens krav; frå segl til motor, utstyrt med aluminiumsstyrehus, stålrigg og stor lasteluke. Til slutt vart ho utrangert og lagt i opplag. Kjøpt attende til Hardanger og attendeført til segljakt ved Hardanger Fartøyvernsenter i perioden 1984-1989. Sidan Mathilde vart ferdig restaurert i 1989, har ho segla mange tokt langs kysten kvart år. Mathilde er i drift heile året med oppdrag fordelt på sommartokt, leirskuletokt og museumstokt.
Byggjeår 1884
Båttype 73' Hardangerjakt
Owner Geirmund Storaas, geirmund@storaas.as
Eigar Hardanger Fartøyvernsenter