Print WYVERN
Maker other
Modell Stavanger Sjøfartsmuseum, Stavanger
Byggjeår 1887
Båttype Colin Archer
Eigar Stavanger Sjøfartsmuseum