Print VÅGEN
Maker other
Modell
Byggjeår 1951
Båttype Skøyte