Print VALINA - avmeldt
Maker other
Modell Gunvald Wallevik, Vallevik
Beskrivelse Bygd etter teikning - cruiser til København frå 1902. Har hatt 3 turar til Shetland, ein tur til Nord-Noreg, 2 turar til Sverige og 2 gonger til Middelhavet via Irskesjøen/Biskaya og via kanalar i Tyskland og Frankrike.
Byggjeår 1990
Båttype Colin Archer Ketch
Eigar Gunvald Wallevik