Print UTVÆR
Maker other
Modell
Byggjeår 1800
Båttype Kutter