Print TA'AORA
Maker other
Modell
Byggjeår 1990
Båttype Seglskøyte