Print TUNFISK II
Maker other
Modell Bertin Kåre, Tyssebotnen
Byggjeår 1953
Båttype Skøyte
Eigar Bertin Kåre Tysse