Print TOR KRISTIAN
Maker other
Modell
Byggjeår 1955
Båttype Kryssar