Print SLINGRUS
Maker other
Modell
Byggjeår 1983
Båttype Sjark