Print SKIRNIR
Maker other
Modell
Byggjeår 1996
Båttype Colin Archer-seglsne