Print SKARVEN
Maker other
Modell
Byggjeår 1986
Båttype Motor seglkuttar