Print SILDHOLM
Maker other
Modell Rune Lunde
Byggjeår 1948
Båttype Mørekutter
Eigar Rune Lunde