Print SHANTY
Maker other
Modell Hans Sundve, Førlandsvågen
Byggjeår 1967
Båttype Askvik (troll)
Eigar Hans Sundve