Print SABELLA
Maker other
Modell
Byggjeår 1962
Båttype Snekke