Print PADDY
Maker other
Modell Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund
Byggjeår 1916
Båttype Kryssar
Eigar Hardanger Fartøyvernsenter