Print NORTUN
Maker other
Modell Tom Ueland Bratås
Byggjeår 1905
Båttype Stykkgodsfraktar