Print SKUM
Maker other
Modell
Byggjeår 1938
Båttype