http://trebaat.no/bat - Kjøretøy - 2016 Kjøretøy http://trebaat.no/bat 2020-05-31 17:18:12 Kjøretøy LADEGAARDSØEN - avmeldt http://trebaat.no/bat/index.php?option=com_vehiclemanager&Itemid=354&task=view_vehicle&id=88&catid=58
Modell: Asbjørn Thorvik, Tørvikbygd
Pris: 2017 CAD
Owner: (kristi@storaas.as)
Byggjeår : 1976
Båttype : Colin Archer
Bygd etter Colin Archer si teikning "Cruiser til København" i 1901, av Djupevåg Båtbyggeri AS i Tørvikbygd,  for Tingstad i Oslo. Seld til Sandefjord før noverande eigarar overtok i 2011. Generelt i god stand.]]>
2017-06-16 18:14:05
PIA II http://trebaat.no/bat/index.php?option=com_vehiclemanager&Itemid=354&task=view_vehicle&id=136&catid=58
Modell: Ivar Litland, Bergen
Owner: (kristi@storaas.as)
Byggjeår : 1960
Båttype : Furuholmen
Båten har gjennomgått vesentlege oppgraderingar siste åra. Motor skifta i 2006.]]>
2017-06-08 22:03:14
FELIZIA http://trebaat.no/bat/index.php?option=com_vehiclemanager&Itemid=354&task=view_vehicle&id=24&catid=58
Modell: Arne Valland, Norheimsund
Pris: 2017 CAD
Owner: Geirmund Storaas(geirmund@storaas.as)
Byggjeår : 1964
Båttype : Aasterne
Eigar : Arne Valland
Båten er teikna og bygd av Bjarne Aas i 1964, i Fredrikstad. Ho har hatt fleire eigarar, og no sist kjøpt av Arne Valland i Oslo. Båten er fullstendig restaurert, dels av Djupevåg Båtbyggeri, dels av eigar. Båten er bygd i mahogny og teak. Motoren var ny sommaren 2010.]]>
2017-06-08 21:04:28
FAUN http://trebaat.no/bat/index.php?option=com_vehiclemanager&Itemid=354&task=view_vehicle&id=23&catid=58
Modell: Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund
Pris: 2017 CAD
Owner: Geirmund Storaas(geirmund@storaas.as)
Byggjeår : 1916
Båttype : 53' Lystyacht
Faun vart bygd i 1916 ved Damsgaards Baatbyggeri og Motorforretning i Bergen. Verftet var etablert av ingeniøren August Moldestad, som hadde studert skipsbyggjing i England. Båten vart bygd som lystfartøy for sonen til Christian Michelsen, Noregs fyrste statsminister. Faun er 53 fot lang og kosta som ny kr. 33.000,-. Skrogforma er inspirert av britiske krigsskip frå byrjinga av 1900-talet. Motoryachten Faun hadde heimehavn på Gamlehaugen fram til 1925. Etter dette var båten eigd av kjende reiarar i Bergen. I 1955 overtok BKK båten, og dei brukte ho i samband med den store kraftutbyggjinga i Matrefjella. I 1993 vart båten overdregen til Hardanger Fartøyvernsenter. Våren 2005, nøyaktig 100 år etter at Christian Michelsen på fredeleg vis leia nasjonen vår ut av unionen med Sverige, var Faun ferdig restaurert. Istandsetjinga tok fem år og kosta om lag 5 millionar kroner.]]>
2017-06-08 21:01:22
ELYANA http://trebaat.no/bat/index.php?option=com_vehiclemanager&Itemid=354&task=view_vehicle&id=22&catid=58
Modell: Sverke Haavik og Sølvi Løberg, Sævareid
Owner: Geirmund Storaas(geirmund@storaas.as)
Byggjeår : 1964
Båttype : Furuholmen/Scheen-mo
Kontrahert av skipsreiar Ludvig G. Braathen, Oslo, og levert våren 1965. Oregon pine på heilved eikespant. Overbygg og innreiing i mahogny. Teakdekk. Ein eigar til i Oslo før Trygve Dyngeland kjøpte båten til Vestlandet. Deretter eigar Roy Olav Magnussen.  Kjøpt av Sverke Haavik og Sølvi Løberg i 2008. Feira 50 år på Hardanger Trebåtfestival i 2014. Fører Classic Motor Boat-vimpel.]]>
2017-06-08 20:55:47
BALDER http://trebaat.no/bat/index.php?option=com_vehiclemanager&Itemid=354&task=view_vehicle&id=14&catid=58
Modell: OLA OG KARI ANSNES, STRØMME
Pris: 2017 CAD
Owner: Geirmund Storaas(geirmund@storaas.as)
Byggjeår : 1900
Båttype : 1
Eik på furu. Bygd som reketrålar.]]>
2017-06-08 20:04:30
SANDY http://trebaat.no/bat/index.php?option=com_vehiclemanager&Itemid=354&task=view_vehicle&id=26&catid=58
Modell: Olav Dyrkorn, Tørvikbygd
Pris: 2017 CAD
Owner: Geirmund Storaas(geirmund@storaas.as)
Byggjeår : 1966
Båttype : Snekke
Eigar : Olav Dyrkorn
Snekke bygd på Djupevåg Båtbyggeri i Tørvikbygd i 1966 for tannlege Dyrkorn i Norheimsund. Båten har vore godt vedlikehelden og er i rimeleg original stand. Har fått Hardanger Trebåtfestival sin hederspris.]]>
2017-04-20 16:56:16
AA TESTBÅTEN http://trebaat.no/bat/index.php?option=com_vehiclemanager&Itemid=354&task=view_vehicle&id=30&catid=58
Modell: Hardanger Trebåtfestival, Norheimsund
Pris: 2017 CAD
Adresse : NORHEIMSUND
Owner: Geirmund Storaas(geirmund@storaas.as)
Byggjeår : 2017
Båttype : 39' Testbåt
Eigar : HARDANGER TREBÅTFESTIVAL
Hardanger Trebåtfestival er med god margin den beste trebåtfestivalen i Hardanger. Hardanger Trebåtfestival er med god margin den beste trebåtfestivalen i Hardanger. Hardanger Trebåtfestival er med god margin den beste trebåtfestivalen i Hardanger. Hardanger Trebåtfestival er med god margin den beste trebåtfestivalen i Hardanger. Hardanger Trebåtfestival er med god margin den beste trebåtfestivalen i Hardanger. Hardanger Trebåtfestival er med god margin den beste trebåtfestivalen i Hardanger. Hardanger Trebåtfestival er med god margin den beste trebåtfestivalen i Hardanger. Hardanger Trebåtfestival er med god margin den beste trebåtfestivalen i Hardanger. Hardanger Trebåtfestival er med god margin den beste trebåtfestivalen i Hardanger. Hardanger Trebåtfestival er med god margin den beste trebåtfestivalen i Hardanger. Hardanger Trebåtfestival er med god margin den beste trebåtfestivalen i Hardanger. Hardanger Trebåtfestival er med god margin den beste trebåtfestivalen i Hardanger. Hardanger Trebåtfestival er med god margin den beste trebåtfestivalen i Hardanger. Hardanger Trebåtfestival er med god margin den beste trebåtfestivalen i Hardanger. Hardanger Trebåtfestival er med god margin den beste trebåtfestivalen i Hardanger. Hardanger Trebåtfestival er med god margin den beste trebåtfestivalen i Hardanger. Hardanger Trebåtfestival er med god margin den beste trebåtfestivalen i Hardanger. Hardanger Trebåtfestival er med god margin den beste trebåtfestivalen i Hardanger. Hardanger Trebåtfestival er med god margin den beste trebåtfestivalen i Hardanger. Hardanger Trebåtfestival er med god margin den beste trebåtfestivalen i Hardanger. ]]>
2017-03-27 22:14:05