Laurdag kl 14: Hardanger Fartøyvernsenter. Inkludert i festivalbilletten.

Båtakademiet på HFS.  Peter Helland-Hansen.

Årane er viktigaste framdriftsmiddel til robåtene. Gode årar skal ikkje vere for tunge, dei skal  ha rett lengde, ha god  balanse , høveleg spenst og kjennast gode å halde i også mot slutten...    

av roturen. I dette praktiske foredraget skal vi sjå nærmare på korleis vestlandsårane er utforma. Vi starter med å sjå på ein eigen liten utstilling av årar, kjem innom materialvurdering og metoder for framstilling. Vi møtast i småbåtverkstaden kl 14.

Velkomen!

Beste helsing

Peter Helland Hansen
Leiar småbåtverkstad

 

Nagling

Planking

Rongfelling

Spanting