Laurdag kl 1215: Festivalscena i gjestehamna. Inkludert i festivalbilletten.

BELL BERGE = Arngunn Timenes Bell (hardingfele) og Vidar Berge (gitar).
Ekteparet seier sjølve at dei "plukkar uskjemma slåttar frå dei
folkemusikalske hitlistene på Vestlandet. Her og der smett det seg inn nokre tonar frå andre delar av landet eller til og med Sverige, for å gje det heile eit eksotisk preg. Musikken er rytmisk og
drivande, bort sett frå små tilfelle av forbigåande melankoli."

Gå no ikkje glipp av dette!

Laurdag kl 1215: Festivalscena i gjestehamna. Inkludert i festivalbilletten.

BELL BERGE = Arngunn Timenes Bell (hardingfele) og Vidar Berge (gitar).
Ekteparet seier sjølve at dei "plukkar uskjemma slåttar frå dei
folkemusikalske hitlistene på Vestlandet. Her og der smett det seg inn nokre tonar frå andre delar av landet eller til og med Sverige, for å gje det heile eit eksotisk preg. Musikken er rytmisk og
drivande, bort sett frå små tilfelle av forbigåande melankoli."

Gå no ikkje glipp av dette!

-

 

 

Nagling

Planking

Rongfelling

Spanting