Laurdag kl 1000-1800. Festivalområdet i sentrum og Hardanger Fartøyvernsenter. Inngang kr 100. Born 12 år og nedover gratis.

For berre kr 100 får du tilgjenge både til festivalområdet i sentrum og til Hardanger Fartøyvernsenter (750 meter). Sjå trebåtutstillinga, utstillingar og salsbuer på land, allsidig underhaldning frå scenen samt alle utstillingane på Hardanger Fartøyvernsenter.

Laurdag kl 1000-1800. Festivalområdet i sentrum og Hardanger Fartøyvernsenter. Inngang kr 100. Born 12 år og nedover gratis.

For berre kr 100 får du tilgjenge både til festivalområdet i sentrum og til Hardanger Fartøyvernsenter (750 meter). Sjå trebåtutstillinga, utstillingar og salsbuer på land, allsidig underhaldning frå scenen samt alle utstillingane på Hardanger Fartøyvernsenter.

-

a

Knut Markhus, kjent mellom anna som direktør for Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum i Odda og frå duoen Markhus & Lid er konferansier på årets festival.

Nagling

Planking

Rongfelling

Spanting